Kontrola i konserwacja bram rolowanych i segmentowych unoszonych do góry

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z normą unijną EN 13241 i polską normą PN-EN 12635 dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania w/w bram, konieczna jest kontrola bram zgodnie z wytycznymi producenta przez „osobę upoważnioną”. Należy stosować się do wskazówek producenta zawartych w instrukcji montażu i obsługi.

Wymagania techniczne oraz bezpieczeństwa, a także metody kontroli budowy i wyposażenia bram z napędem silnikowym określają normy europejskie konkretyzujące ogólne wymagania europejskich wytycznych odnośnie maszyn.

W szczególności:

 

EN 13241 Bramy – norma produktu – część 1 produkty nie posiadające właściwości

przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Obowiązuje od 1 maja 2005 r.

 

EN 12604 Bramy – aspekty mechaniczne – wymagania.

Obowiązuje od 1 listopada 2000 r.

 

EN 12605 Bramy – aspekty mechaniczne – metody testów.

Obowiązuje od 1 listopada 2000 r.

 

EN 12453 Bramy – bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem silnikowym –

wymagania.

Obowiązuje od 1 czerwca 2001 r.

 

EN 12445 Bramy – bezpieczeństwo użytkowania bram – metody testów.

Obowiązuje od 1 czerwca 2001 r.

 

EN 12635 Bramy – montaż i użytkowanie.

Obowiązuje od 1 listopada 2002 r.

 

Należy przestrzegać wszelkich przepisów bezpieczeństwa, norm oraz przepisów ogólnych obowiązującym w danym kraju.

Pod pojęciem „osoby upoważnionej” rozumieć należy osobę, która posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz wiedzę z zakresu przepisów bezpieczeństwa pracy, a także ogólnie obowiązujących zasad technicznych istotnych dla obsługi bram z napędem silnikowym, np.: wskazówek producenta, zaleceń w „warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, i która może wydać ekspertyzę odnośnie stanu i bezpieczeństwa pracy bram z napędem silnikowym.

Ekspertyza powinna posiadać charakter obiektywny i oceniać bezpieczeństwo pracy niezależnie od innych czynników, np.: ekonomicznych.

 

Ekspertyzę należy sporządzić w formie pisemnej i przechowywać do wglądu w miejscu użytkowania bram i drzwi z napędem silnikowym.

 

NASI PARTNERZY